I do it my way - Sorbian Eggs - tutorial

Dnes sa kraslice spájajú najmä s funkciou darovacou, hoci v minulosti mali i obetnú funkciu. Symbolizujú jar, novú etapu, znovuzrodenie. Okrem toho však je maľovanie vajíčok aj neuveriteľný relax.

Nowadays, painted eggs are related to a function of gift, but in the past they also had a sacrificial function. They symbolize spring, a new life period, rebirth & renaissance. Moreover, painting the eggs is an incredible relax.

K maľovaným vajíčkam som pričuchla už ako dieťa. Techniku reliéfne zdobenie voskom ma naučila moja mamina. A tak, pozrime sa spolu, čo je to za technika.
Potrebujete:
  • 1 nafarbené vajíčko - pozor, vzniká závislosť, možno potrebujete aj viac,
  • špendlík so sklenenou hlavičkou zapichnutý do ceruzky,
  • horúci vosk - ktorý si my rozpúšťame v kovových vrchnáčikoch z fliaš.

Horúci vosk sa nanáša na vajíčko, pričom jeden ťah špendlíkom sa rovná jednému namočeniu špendlíka do vosku. To znamená mať dostatok trpezlivosti.

♥ I had a stab at painting the eggs as a child. My mum taught me the technique of embossed decoration with the hot wax which is known under the name of SORBIAN EGGS. So, have a look at it.
You need:
  • 1 coloured egg - attention, you can become addicted, so maybe you need more,
  • 1 pin with a little glass head placed into the wooden pencil,
  • hot wax - we dissolve the wax crayons in a metal bottle lids.

We apply the hot wax on the egg using the pin. One line equals to one dipping into the hot wax. It means to have so much patience.

Voskovanie patrí k najtradičnejším technikám ľudového zdobenia kraslíc. Isté ťahy špendlíkom a pravidelné nanášanie kvapiek vosku vyžaduje tréning a tiež trpezlivosť. Špendlíkovú hlavičku namáčame do vosku, prenesieme na vajíčko a vznikne bodka. Ak horúci špendlík potiahnete k sebe, vznikne čiarka. Pracuje sa rýchlo, lebo horúci vosk rýchlo tuhne. 

Vďaka tomu môžete namaľovať takéto vajíčko za pár minút.

♥ This technique is one of the most traditional techniques of painting the eggs. The confident lines with the pin and a regular application of wax drops demand some training and patience, too. We put the head pin into the wax, we apply it on the egg and if you only touch the egg, you create the dot. If you move the hot pin towards yourself, the line is there. We have to work quickly because the hot wax hardens fast. 

Thanks to it you can finish painting the egg during few minutes.

Tradičnou farbou kraslíc je červená - symbolizovala samozrejme lásku, ale aj chránila pred démonmi. Zelená predstavuje nový život, jar, prírodu a mladosť. Žltá vraj symbolizuje zlatú z príbehu o Kristovi, ale aj slnko, na ktoré po zime tak netrpezlivo čakáme. Čistota, viera, svätená voda, to všetko sa spája s modrými vajíčkami. Dnes sa však okrem týchto základných farieb používa široká paleta farebných odtieňov.

Rada by som vedela, v ktorých častiach sveta zdobia vajíčka tiež týmto spôsobom. Tak ako to je, máte predstavu? 

♥ The traditional colour of painting is red - it symbolized love, of course, but it also protected against demons. The green represents a new life, spring, nature and youth. The yellow is told to stand for golden one from the story about Christ, but it is also the sun we are waiting impatiently for after the winter time. The purity, the faith or the holy water are related to blue. However, except the basic colours, nowadays, there is a wide variety of shades.

I'd like to know where in the world people decorate the eggs using this technique. So, have you got an idea? Tell me, if you know :-)

Maľované vajíčka mojej maminy ♥  My mum´s painted eggs :Comments

Popular Posts