How can you personalise your bathroom? - Photo Canvas from Saal-Digital

Zakaždým, keď pozriem v kúpelni na obrazy, pripomenie mi to chvíle na andalúzskej pláži s malou Carmen, hľadanie mušlí na divokej pláži v severnej Normandii alebo chvíle pohody pri západe slnka na Brači. 

♥ All the time I look at these pictures, they remind me moments on Andalousia beach with little Carmen, looking for shells on a wild beach in northern Normady or moments of contentment during the sunset on the island of Brač in Croatia.

Keď sme robili hornú kúpeľňu, bolo mi jasné, že nechcem obklad až do výšky stropu. Keďže som človek z vnútrozemia, chcela som preniesť trošku "maritime" atmosféry domov, pripomenúť si tak slnko-vodu-more-pokoj a dni bez povinností. A na to mi mali poslúžiť poličky a voľné steny bez obkladačiek. Ešte to nie je tip-top, na stenách ešte nie je nič zavesené, okrem zrkadla, dokonca nám ešte chýbajú dvere, ale blížime sa k tomu.
♥  When we were making our bathroom upstairs, it was clear that I didn´t want tiles up to the ceiling. As I am a woman from the inland, I wanted to bring some "maritime" atmosphere back home and to remind us sun-wanter-sea-calmness and no work. And that´s why I needed shelves and walls without tiles. It hasn´t been perfect so far, there is nothing on the wall except the mirror, we still miss the door in the bathroom, but we are slowly approaching. 

Vďaka Saal-Digital bude naša kúpeľňa aj osobnejšia. 

Viem, že na Slovensku nie je veľmi bežné zavesiť si obraz do tejto časti domu, ale... ja som využila možnosť a objednala si 3 fotoplátna s plážovými motívmi, ktoré majú jasné miesto - kúpeľňu. Samozrejme, fotky sú naše, z ciest. Najskôr som 10 dní dumala, aký motív zvolím, či jedno veľké fotoplátno alebo viac menších. No keďže s obľubou fotím telefónom, obávala som sa kvality na maxiplátne. Zvolila som preto 3 menšie s rozmermi 20x20. A som nadšená!

♥ Thanks to Saal-Digital our bathroom will be more personal. 

I know that in Slovakia it is not very common to put frames into this part of the house/flat, but... I used the opportunity and ordered 3 photo canvas with "maritime" motif and they are intended to be placed right in the bathroom. Of course, the photos are ours, from our journeys. I was thinking about the theme during first 10 days and if it is better to have one big photoframe or some smaller ones. However, as I like taking pictures with my mobile and as I was worried about the quality, I have chosen 3 smaller photo canvas 20x20 and I am really satisfied!
Keď som nahadzovala fotky cez aplikáciu, ukazovalo mi kvalitu ako veľmi dobrú a fotky sú ostré so zachovanými farbmi, more a obloha sa nezlievajú do jednej modrej, čo ma teší.
Pri navrhovaní som využila aj text. Ide o odkaz pre manžela, ak by sa nevedel rozhodnúť, kde by sme mohli stráviť pár letných dní :-) A keďže som našla aj žltú rybičku, ktorá ma do našej žlto-bielej kúpeľne oslovila, využila som aj kliparty.
♥ When I was uploading photos to their App, I could verify the quality as a very good one and the photos are really clear with coulours in good conditions, the sea and the sky do not merge which is fine.
During the designing, I also decided to use the texte. I placed a message for my husband if he has difficulties to decide where to spend some free summer days :-) And I found a yellow fish among the cliparts, so I placed it on the pictures as well. 

Ak sa aj vy rozhodnete personalizovať si svoj priestor, služby Saal-Digital sa vám môžu isto hodiť.

♥ If you also decide to personalise the space around you, the services from Saal-Digital can surely come in handy, can´t they?Comments

Popular Posts