Book binding workshop

Posledné mesiace mám pocit, že mi chýba čas. Čas, len tak si ľahnúť, prečítať časopis, zriemnuť si poobede (aj keď to som vlastne nikdy nerobila, ale chcela by som), čas napísať tu viac a pravidelne.
Vďaka kamarátke som sa po príchode z Londýna dostala v októbri na krásny workshop - do dielne pani L.Mlíchovej, do knižnej dielne, kde sme si vyrobili svoju knihu, resp. zápisník. 
Pani Mlíchová je v Žiline pojem. Jej knižná dielňa sa z Horného Valu presťahovala do Rosenfeldovho paláca. Ide o výnimočnú dielňu, ktorá pokračuje v diele umelca Jána Vrtílka, otca pani Mlíchovej, ktorý vytváral umelecké knižné väzby v druhej polovici 20.storočia. Táto rodinná tradícia začala však ešte v roku 1928 a viac sa dočítate tu.
Na workshope nás nebolo veľa, priestor dielne bol veľmi inšpiratívny a vládla tam príjemná atmosféra. Nielenže sme si vyrobili svoju malú knihu, ale zároveň sme sa od pani Mlíchovej dozvedeli rôzne zaujímavosti o väzbe kníh.
Mám doma niekoľko starých kníh, a tak ma tento deň motivoval pozrieť sa na väzby starých kníh bližšie. No a takto sme spolu tvorili.

I have been having a strange feeling for few months. I am missing the time. The time for lying, reading a magazine, having a nap (although, in fact, I have never done that, but I would like to), the time for writing here more and regularly.
Thanks to my friend I could take part in an interesting workshop in October, just after coming back from London. I was in a book-binder atelier, Mrs. Mlíchová´s Atelier where we learnt how to make our own book or a notebook. 
Mrs.Mlíchová is a well known name in Žilina. Her book-bindery moved from Horný Val to Rosenfeld Palace. It´s a very exceptional place which keeps on Ján Vrtílek´s art work. He was Mrs. Mlíchová´s father and he made artistic book binding in the second half of the 20th century. This familial tradition started in 1928 and you can read more even in English here.
Luckily, the worhshop wasn´t overcrowded. The space there was extremely inspiring and there was an agreeable atmosphere. Not only we made our own book/notebook, but Mrs. Mlíchová told us lots of interesting things about books and their bindings.
I have got quite a lot of old books at home, so this day gave me an inspiration to look closely at my old books and their bindings. Here are some photos from the workshop, too. Just for you :-)


Comments

Popular Posts