My photobook from Saal-Digital

Som človek, ktorý rád píše pohľadnice a som človek, ktorý má rád fotografie v rukách a nielen na obrazovke počítača. Kedysi som si príbehy vo fotkách skladala do albumov z farebných papierov, ozdobených rôznymi nálepkami a papierikmi s popiskami, no vyžadovalo to najmä veľa času dať všetko dokopy. Avšak doba pokročila a cez počítač si dnes vyskladáme celý príbeh za pár dní, ak to chceme mať tip top, alebo za pár minút, ak nám stačia šablóny a predvolené možnosti. 
Možnosť vyskúšať fotoknihu od Saal-Digital bola pre mňa ako pohladenie duše. Vytvorila som už niekoľko fotokníh, na pokračovanie mám napríklad spracovanú stavbu nášho domu, všetky detaily, ale samozrejme aj všetky naše cesty, či svadobný deň. Tak, pozrite sa, ako to dopadlo s fotoknihou Saal-Digital.
Spracovala som v nej cestovateľskú tému: návštevu severozápadného regiónu Francúzska - Normandie. Najskôr som si nechala vybrané fotografie automaticky umiestniť na stránky fotoknihy, čo by malo ušetriť čas pri jej vytváraní, no napokon mi to moc nevoňalo a prišlo k tomu, že som si fotografie vkladala do fotoknihy postupne a upravovala som si ich veľkosť aj miesto umiestnenia podľa potreby. Jednoducho som sa s tým po večeroch, asi 4 dni, vyhrala. Systém bol jednoduchý a pokiaľ máte základné počítačové znalosti s prácou s obrázkami a textom, myslím, že sa to hravo zvláda. Fotografie doplníte textom, klipartami a pošlete vytlačiť. 
Vybrala som si pevnú lesklú väzbu bez vatovania, ale vnútorné strany s matným spracovaním. A hoci som doteraz vždy volila klasickú A4 vertikálnu, pri výbere som dala prednosť horizontálnemu spracovaniu s rozmerom 28 x 19, čo odporúčam, ak si chcete zachovať panoramatické fotky. Keď som chytila fotoknihu prvýkrát do ruky, museli sa mi doma smiať. "WAW" "FÍHA" "PARÁDA" boli moje slová. Na obrazovke počítača to vyzerá trošku ináč, ale výsledný produkt bol nad moje očakávanie. Krásny fotopapier, oveľa hrubší než na aký som bola zvyknutá predtým. Oplatilo sa povyberať z fotiek a niektoré obrázky spracovať na celú jednu stranu. Vyberte tie najkvalitnejšie a nedávajte automaticky všetky urobené zábery. 
Moje fotoknihy z ciest sú vždy doplnené textom, hoci viem, že veľa ľudí preferuje len krátky komentár. Ja z nich vytváram mojich súkromných SPRIEVODCOV, tzv. GUIDE books a možno raz poslúžia mojim deťom ako študijný materiál z geografie :-) xi-xi. Jednako však, rada si ich z času na čas čítam.
Napokon, keď vám kuriér doručí domov vami urobenú fotoknihu, určite sa nad ňou budete ešte niekoľko dní rozplývať. Opäť sa vám vynoria spomienky a krásne momenty prežijete znova.
 ♥ ♥ ♥
I am a person who likes writing postcards and who also likes photos, not only having them on the computer screen, but who likes a possibility to touch them. Long time ago, I made my own photo albums from colorful papers adding some stickers and little papers with notes and short legends. However, it took me quite a lot of time to arrange everything. Luckily, nowadays, we can put all the story together using our computers, it takes only few days (if you want to make it tip top) or it takes only few minutes if you prefer to use templates and preselected items.
I really enjoyed a possibility to make my own Saal-Digital photobook. It was like a soul caress for me. I have already made different kinds of photobooks, for ex. about our house construction, really in details, or surely about all our trips or about our wedding day. So, let´s have a look at my final Saal -Digital photobook.
I decided to work with the traveller´s topic: our journey to the north-western France - Normandy. First of all, I filled the pages up automatically with chosen photos, it had to save my time, but finally  I didn´t like it, so I decided to work step by step and to fill the pages up with photos one by one and I adjusted them as for their size and placement. I was simply playing during few evenings. It lasted nearly 4 days. The system was easy and even if your computer skills as for working with pictures and text are only basic, I think you should make it. Once your photos are placed, you add some text and cliparts and send the book to be printed.
I chose a hard glossy cover without padding, but inside the pages were matt. However I always decided for a classical A4 vertical form, now I took the horizontal one with 28 x 19 dimensions what I can recommend for panoramic pictures. 
When I had a photobook in my hand, everybody at home had to laugh. "WAW" "WHEW" "AWESOME" "COOL" were my words. On the computer screen it looks a little bit differently, but the final product was beyond my expectations. Nice photopaper, much thicker than I used to have before. It was worth making a select of photos and good to have chosen some pictures on the whole page. Always choose the best photos and do not fullfil the photobook with all your shots.
I always add some text to my photos, more than usual. I know lots of people prefer only short comments. I make my personal guide books and maybe my children will use them as a learning material for Geography. :-) xi-xi Nevertheless, I like reading them from time to time.
Finally, when the courier delivers you your own photobook at home, you will surely spend some days overflowing with joy. Your memories appear and beautiful moments will be here again.


Comments

Popular Posts