B-day time

Ešte, najmä v zime, štrikuje teplé ponožky, píše nám do knihy Babička rozprávaj, radí nám s bylinkami, pretože bylinkové maste si pripravuje a používa dodnes. Rada nám rozpráva príhody zo školy v Štiavnici, z detstva na Boci, z nemocníc, či z pekných i rušných chvíľ na fare na Orave... alebo keď pracovala v Národnom divadle v Košiciach... 
Je super, keď sa človek v relatívne dobrom zdraví dožije 90-tky. 
Niekedy sa však zamýšľam, či je vôbec čo oslavovať, keď má človek narodeniny... No, ja som parádnu oslavu mala, keď som mala 30. Veľmi rada na ňu spomínam. A práve tie spomienky mi ostávajú v hlave aj po tisícoch ďalších dňoch od oslavy. Začiatkom mája som mala tú česť osláviť 90-tku s Mamou Jojou a budem na to tiež dlho spomínať. Narodeninami stárneme, ale aspoň si nájdeme čas, aj vďaka narodeninám, stretnúť sa s rodinou, či priateľmi. Naša oslávenkyňa mala 90. A do telefónu mi občas povie "Pozdrav si toho, kto Ti je srdcu blízky." Tak nech sú títo ľudia nemennou súčasťou našich životov.

15.máj bol špeciálny deň. Už nikdy taký nebude. Bol to deň nedožitej starkého 100-ročnice. Celý deň sa mi v hlave vynárali spomienky na neho, ako usmiaty stál v obchode a predával mäso, prehodil vždy zopár milých slov s ľuďmi, ako na dvore búchali lodne čerstvo dovezeného mäsa, ako si hladkal Amora (psa) a každý týždeň sa s ním vybral do hory na prechádzku. Bol to veru dobrý človek.
Predvčerom som mala narodeniny ja. Neviem, čo sa to deje, ale keď sa ma niekto spýta, čo by som chcela na narodeniny, ostanem ticho premýšľať. Snívam o ceste do Ameriky, stále mi chýbajú interérové dvere na poschodí, aj lampa v hornej kúpeľni, aj na nete nachádzam denno-denne vecičky, ktoré by sa mi do domácnosti páčili, ale nič z toho nie je také, že by sa bez toho nedalo žiť. Mám všetko. Len niekedy mi chýba viac pochopenia, pohody a kľudu. Niekedy mám zbytočné nervy a v hlave kopu myšlienok, ktoré by som najradšej rozdala ďalej.  

♥ ♥ ♥
She makes socks, especially in winter, she writes us about her life into a book called "Tell me, grandma!", she helps us and gives us some good advice when talking about the herbs, because although she is 90, she still makes her herbal creams and uses them, too. She likes to tell us more about her school adventures from Štiavnica, about her childhood in Boca, about the hospitals where she had to stay when she was younger, about her nice and even busy moments in a vicarage in Orava... or she likes to tell us about the days when she was working in the National Theatre in Košice...   
It´s really fine when a human being can be in a relatively good health the day of his/her 90.
Sometimes, I think about if there is really a reason why to celebrate our Bday. I had a perfect Bday party when I was 30. I truly like to remember those moments. And so, our memories remain forever even thousands days after the party. It was an honour to me to take part in the Bday party of my granny. It was at the beginning of May and I will remember it forever.
We get older, but Bday is the possibility to find some time, and thanks to it we can meet our family and friends. Our  birthday girl was 90 and she sometimes tells me when calling together: "Say hello to someone who is close to your heart." I wish these people were an integral part of our lives.

The 15 of May was another special day. There won´t be the same one in the future. It was a day of my grandpa 100 birthday. Unfortunately, he isn´t alive anymore. All the day I was with him in my thoughts. I tried to imagine how he was standing in a shop and selling meat, he always found kind words for his customers. I remember metal boxes banging on our yard or how he was caressing Amor, his dog, and taking him for a walk in the wood every week. He was a good man.

It was my Bday few days ago. I don´t know what is happening, but when somebody asks me what I want for Bday, I am speechless. I am dreaming about the trip to America, I still miss the doors upstairs in our house and there is no lamp in our bathroom upstairs neither, on the web there are always nice things that can be cool for our home but there is nothing I can´t live without. I mean, I have got everything. However, sometimes, I miss some more understanding, well-being and peace. Sometimes I have got too much nerves with no effect or too much ideas that I would like to give away :-)  


Comments

  1. Krásné kytice, nádherné vzpomínky...

    ReplyDelete

Post a Comment

I' ll be happy if you leave a comment :-)

Popular Posts