Our Christmas moments

Snívam o bielych Vianociach, to je jasné, ale keďže Vianoce ubehnú akosi prirýchlo, snívam hlavne o pokoji počas Adventu. A to nielen v duši, ale najmä aj u nás doma. 

Ani tento rok sa mi to nepodarilo úplne, nakoľko som mala plnú hlavu školských vecí. Stihnúť to a ešte ono... plniť plány, poslať veci do e-twinningu, opraviť písomky, pripraviť si vianočné materiály... a stále niekde vysielali šport :-(

Chcela by som vtedy menej zapínať PC aj telku... (s PC by som mala väčší problém ja, s telkou zase môj manžel). Chcela by som sa viac venovať vianočnej príprave: stromček, náš dom, v kľude niečo napiecť (bez zhonu ako tento rok, všetko za jeden deň) a urobiť vaječný koňak pre každého. Zvyčajne stíham kúpiť darčeky bez stresu, to sa mi celkom darí, ale už ich nestíham krásne zabaliť tak, ako by som si tane želala. Chcela by som každému vyrobiť vianočný venček a všetkým v zahraničí poslať pohľadnice načas. Nájsť si čas len tak si sadnúť, zapáliť sviečky v obývačke a počúvať koledy... Kurnik šopa, tak možno nabudúci rok to už bude o niečo lepšie...

I am dreaming about white Christmas, that´s sure, but as Xmas always passes so quickly, I am dreaming especially about calmness during the Advent season. Not only to have peace in mind, but even more at home.
This year, I didn´t manage it perfectly. Unfortunately. I troubled about my school things. I needed to make it ... fulfil plans, send things for e-twinning, check the tests, prepare some new Xmas materials...and they broadcasted sport matches all the time :-(

I´d like to switch on my PC and the TV less... ( I´d probably have problems to live without PC and my husband without a television). I want to be occupied much more with Xmas decoration and preparation at home: Xmas tree,  the house, baking  (without hurrying as I did it this year, all the baking during 1 day before Christmas Eve) and I´d love to make some eggnog for everybody, too.  I usually manage to buy presents in advance, but I never have time to wrap them nicely and I would secretly love to do it! I love making Xmas wreaths so I´d like to make one for everybody as well... and send Xmas wishes on time to everybody abroad, it is also important for me! I want to find some time to sit down quietly, burn the candles in the living room and listen to Xmas carols... Oh, Gosh, maybe the next year it will be a little bit better. 


Comments

Popular Posts