Why to love autumn?

Prečo mať rád jeseň?
Našla som zopár dôvodov...
1) svetlo sviečok
Neviem, ako to je u vás doma, ale ja určite viac používam sviečky na jeseň a v zime než počas teplých dní.
Na stolíku, poličke, jednej aj druhej komode u nás sviečky určite nájdete. Dokonca aj aromalampu, ktorú som dostala kedysi dávno od maminy. Stále slúži a nájde si svoje miesto vždy.
2) čaje
Jeseň je ten správny čas držať v rukách teplú šálku čaju. Ako dieťa som milovala na červeno sfarbené čaje. Rada som si tiež uchlipla z čaju s rumom, ktorý som niesla tatinovi do dielne, keď tam do večera majstroval. No a bylinkové čaje? To je božská chuť letnej záhrady.
3) polievanie v záhrade
Pokiaľ máte záhradu, viete, čo to znamená. Na jeseň už odpadáva neúnavné polievanie. Hoci bez kvetov si to neviem vonku predstaviť... Príroda to zariadila tak, aby si človek od práce v záhrade aj oddýchol. Nemusím podvečer polievať kvety vonku... už žiadne krhly, žiadna hadica.
4) ručné práce
Skôr sa stmieva, tak by mal mať človek logicky viac času na ručné práce. Vždy sa nádejám, že budem viac siť, robiť vence a podobne. Najmä si užívam, keď sa nám podarí stretnúť s kamarátkami na kreatívnom dopingu!
5) oheň v krbe
Pán kominár chodí pravidelne, aby nám skontroloval komín. Neviem si predstaviť nevyužiť krb, keď ho doma máme. Jeho teplo vytvára príjemnú atmosféru, najmä keď sa nemusíme nikde ponáhľať a vstávať do roboty. S čajom v ruke pri krbe môže vonku snežiť aj pršať ako z krhly.
Why to love autumn?
I have found some reasons...
1) the candles and their light
I don't know how it is in your home, but I surely use candles more during the autumn and winter than during the hot days. On the table, on the shelf, on a chest of drawers and on another one too. You can find them everywhere. There is also an aromalamp from my mum. I still use it and it has got its special place everytime!
2) tea or infusion
The autumn is the right time to hold a hot cup of tea in your hands. As a child, I loved drinking red coloured tea. I also liked sipping black tea with rum that I was just holding to my dad into his workroom when he was doing things himself till late in the evening. And what about herbal tea or infusion? It is a perfect flavour of my summer garden.
3) watering in the garden
If you have got a garden, you surely know what I am talking about! In autumn, I don't have to spend my time watering the flowers. Sure, I can't stay without flowers outside... Fortunetely, the nature has managed it well. We can take a time out from the work in the garden. No more watering can, no more hose.
4) handmade
It is getting dark earlier, so one can logically have more time to do handmade at home. I always wish to be able to sew more and make some wreaths etc. I especially enjoy the time with my friends if we manage to meet for "creative doping"!
5) chimney fire
Mr. Chimney Sweeper comes once a year to check our chimney. I can't imagine not to use it once we built it in our living room. Its heat brings a nice atmosphere, particularly when we don't need to hurry up in the morning to go to work. With some tea in my hands it can rain cats and dogs or even snow heavily outside!


Comments

Popular Posts