Provence and Lavender


Je obdobie, kedy internet zaplavujú obrázky kvitnúcej levandule. A keďže levandula sa dá už ľahko dopestovať aj v našich zemepisných šírkach... veru už dávno nie je len záležitosťou stredomoria, stala sa obľúbenou u väčšiny žien. A tak sa rozmohli aj recepty na levanduľový olej či sirup a iné. Sirup je tuším tento rok číslom jedna všetkých homemade portálov, takže utekať pred ním by bolo asi zbytočné. Okrem toho, že som teda neodolala a urobila si ho aj ja (prekvapil ma horkastou príchuťou, takže ho skúsim ešte v ďalších krokoch vylepšiť :-) ), chcela by som pripomenúť, že milovať levandulu neznamená milovať fialovú a levandulové motívy všade naokolo. Prečo
Pretože hoci pre Provensálsko alias Provence sú typické záhony nekonečných levanduľových polí pod modrou oblohou, tento región na juhu Francúzska - to nie je len fialová. Okrem fialovkastej levandule tam vlastne fialové nie je nič... Fialová to nie je farba južnej časti Francúzska. Je tam veľa žltej, však slnko v marhuľovom či olivovom sade pečie naozaj výdatne, a tak je príjemné sa schovať a osviežiť v kamennom domčeku, ktoré nájdete v početnom množstve na provensálskych vŕškoch. Spomínané kamenné domčeky sú často bez omietnutia a ich súčasťou sú šarmantné okenice, na ktoré nie sme u nás zvyknutí. Ani na miestnom trhu nevládne fialová a okrem vône levanduľových vrecúšok tam vládne najmä vôňa ovocia a regionálnych produktov, ktoré hýria farbami. No a netreba zabudnúť na more a jeho blankytnú modrú a ani na zemitú hnedú z kopcov hôr, ktoré sa k moru zvažujú! Fialový výhľad sa naskytne najmä pri Abbaye de Senanque alebo pri Zámku de Grignan. Základné jemné farby (biela, svetlá modrá a zelená) sú doplnené výraznými farbami, akými sú výrazná žltá, olivovo zelená, červená a sýta modrá. 

It is a season when there are lots of pictures of blooming lavender on the Internet. As lavender can grow even in our latitudes... yes, it is not only a Mediterranean business, it began very popular among our women. You can find easily lots of recipes for lavender oil or syrup etc. now. I suppose that the syrup became number 1 of every homemade sites, so it is impossible to avoid it. Besides the fact that I didn't resist and I made it, too (I was surprised by its bitter flavour so I will surely try to make it better), I'd like to remind one thing: who loves lavender doesn't mean that he/she loves purple and lavender theme everywhere! Why? Do you agree with me? 
Because although in Provence there is very common to see endless lavender fields under the blue sky, this southern region of France is not only purple or lilas. Except of lavender flowers there is nothing purple or lilas... It is not a typical colour of this part of France. There are lots of yellow, the sun in apricot or olive fields shines really well, so it is great to enter a stone house and to take a refreshment there inside. These houses are quite common and are situated on Provence hills. There is no plaster on these houses so you can see stones they are made of, and window shutters are an important and integral part of them. It is something our people aren't really used to, but it is very cute, I think. Even on a local market  purple and lilas don't rule. Except of lavender sachets there are fruits and regional products that are of every colours. I can't forget the sea and its azure colour and earthy brown colour of Provence hills that descend to the sea! A purple view can be enjoyed especially nearby Abbaye de Senanque or Grignan Castle. Basic colours are white, light blue and green and they are accompanied by dark yellow, olive green, red or dark blue. Comments

Popular Posts