London

Tired of London, tired of life... tieto slová som si prečítala minulý týždeň v kníhkupectve niekde v Londýne... kolegyňa zase povedala, že sa cíti ako človek s ADHD, keď sme celá banda prechádzali londýnskymi ulicami... 
Je úžasný, o tom niet pochýb. Človek nevie, kde sa viac pozerať a či má vytiahnuť foťák alebo radšej nasávať tú jeho pravú atmosféru. Pokoj Angličanov sediacich v parku na tráve striedala hektika turistov prechádzajúcich okolo nás. Už sa len zaradiť do tej správnej skupiny ;-) 
Nie, Londýn vás isto neunaví, keď si vyberiete tie správne miesta!
Moje topky:
♥ Prechádzka od katedrály Sv.Paula cez Miléniový most po nábreží Temže okolo Shakespearovho divadla The Globe smerom k Tower Bridge... jeho belasá farba ma fascinovala prvý i X-týkrát pri návšteve Londýna.
♥ Niekoľko hodinová návšteva Londýnskej pevnosti Toweru, v kľude a bez hektiky. Na jeseň alebo v zime spojená s návštevou kaviarničky a na jar či v lete s piknikom. Prechádzka po hradbách, úžasné zábery na Tower Bridge, návšteva Bielej veže s expozíciami, ktorú postavil Viliam Dobyvateľ. Až potom sa pokochajte kráľovskymi klenotami. Toto všetko môže byť súčasťou návštevy Toweru.
♥ Relax v St.James's parku. Ten je môj obľúbený. Ide z neho atmosféra, ktorá naozaj dodá človeku energiu. No a veveričky sú už len príjemným spestrením tohto relaxu. Na jar je krásny záhon kvetov vysadený pri Buckinghamskom paláci, z toho parku je to len pár krokov! 
♥ Najrušnejšie námestie Trafalgar Square má tiež svoje čaro, vyrieši to take-away lunch a posedenie na schodoch pred Národnou galériou. Tu pocítite pulzujúce mesto.
♥ Prírodovedné múzeum a jeho expozície... tie o človeku, cicavcoch a dinosauroch sú 💛... určite tam treba zájsť, keď vonku prší! Rovnaký zážitok v prípade nepriaznivého počasia poskytne aj Národná galérie so Slnečnicami od Van Gogha a impresionistami, ale aj typický anglický pub nie je zlý nápad?!!
♥ V zime bol pre mňa čarovný vianočný trh na Covent Garden, zahrialo nás varené vínko, pretože keď som videla dievčatá pobehujúce v uliciach v balerínkach, mierne ma oblieval chlad.
♥ Picadilly Circus v období pred Halloweenom je tiež zaujímavé miesto, kde stretnúť kostlivcov, duchov a ľudí plných fantázie. Aj inokedy, keď už neviete, čo s nákupmi a máte plné ruky tašiek so suvenírmi a darčekmi, sadnete si pod sochu Erosa a len sa pozeráte na ľudí okolo vás. Možno sa dáte do reči s niekým rovnako unaveným a spríjemnite si oddych i svoje jazykové zručnosti ;-)  A to vás zase nakopne vrátiť sa do Londýna opäť. Tak snáď čoskoro!
♥ ♥ ♥
 
Tired of London, tired of life... I read these words last week in a bookshop somewhere in London... my colleague said that she felt like somebody with ADHD syndrom when all our group was wandering the London streets...
The town is awesome, there is no doubt. You can´t know where to look or if it is better to take photos or to absorb the real atmosphere. A calmness of Britishmen sitting on the grass in the park was changing again and again into hectic tourists passing along. Now, it is time to decide which group of people you are going to join ;-)
No, London is not tiring when you choose a right place to see and stay!

Here are my favourite ones:
♥ A nice walk from St.Paul´s Cathedral across the Millenium Bridge along the riverside of the Thames passing along the Shakespeare´s Globe direction Tower Bridge... its blue colour has always fascinated me not only the first time I went in London.
♥ Few hours break in the Tower of London, without hurrying. In autumn and in winter there is a possibility to go to the nearest café, in spring and also in summer a picnic outside is a good idea. Then, walk on its wall, you can take some wonderful pictures and have a look inside of White Tower built by William the Conqueror where you can find some marvellous expositions. At the end, go and admire royal jewellery there in the Tower of London.
♥ Relax in St.James's Park. It´s my favourite one. Its atmosphere always charges my battery. Squirrels are there to make the park more varied. They are so cute. In spring there is a beautiful bed of flowers opposite the Buckingham Palace which is not far away from St.James´s Park, so go and see it.
 
♥ The busiest square called Trafalgar is also magic. Take-away lunch can solve a riddle. Sit down on the stairs in front of National Gallery and you can feel the heartbeating town.
♥ The National History Museum and its expositions... about the human beings, mammals or dinosaurs are 💛... that´s sure it is worth it. You can discover it especially when it is raining outside! The same experience can be enjoyed in National Gallery where Van Gogh´s Sunflowers and French impressionists are on display. However, during a rainy weather a typical English pub isn´t a bad idea, neither!
♥ In winter 2010, I discovered a magic of Xmas market in Covent Garden. I really liked it a lot. A glass of mulled wine made me feel warm, because when I was looking at girls wearing only ballerinas it made me shaking with cold.
♥ Picadilly Circus just before Halloween is also an interesting place where you can meet skeletons, ghosts or people full of imagination. Even in another moment of the year it´s not bad. When you don´t know what to do with shopping, when your hands are carrying shopping bags full of souvenirs and presents, sit down there under the Eros statue and look around, watch people going up and down the street. Maybe you will enter into conversation with somebody who is tired the same way as you are, your relax will become more pleasant and your ability to speak a foreign language will make you stronger ;-) And this is the beginning of your comeback to London. 
See you soon! 
 


Comments

Post a Comment

I will be happy if you leave a comment :-) Do not forget to leave your name!

Popular Posts