Thoughts

Niekedy je pomyslenie na niečo oveľa ťažšie ako realita... Noc predtým človek zle spí, pretože jeho myseľ stále pracuje, no napokon to vôbec nie je také hrozné. Poznáte to? 
Po takmer 3 týždňoch som sa vracala do práce. Podotýkam nemala som ani dovolenku, ani prázdniny. Bolo to náhradné voľno, ako vždy, keď žiaci majú prázdniny. Samozrejme, že sa mi nechcelo do práce vrátiť. Veď doma je vždy čo robiť! Akokoľvek sa to zdá čudné, po pár minútach prvej hodiny som už úplne zabudla, že nejaké vianočné voľno bolo. Človek sa dostane do každodennej reality veľmi rýchlo, najmä pokiaľ má svoju prácu rád.

Sometimes, the thought of something is much more difficult than reality... A night before you couldn´t sleep well because your mind was still working, however, finally, it wasn´t so bad. 
Do you know it?
After nearly 3 weeks I came back to work. I have to remark that I wasn´t on holiday. We call it supplementary days off (it means we have to "rework" it sooner or later). Of course, I didn´t have any fancy for going working. At home, there are always plenty of things to do! Although it may seem really strange, after few minutes of the 1st lesson, I completely forgot my Christmas days. You are back in an every day reality so quickly, especially when you love your job!


Comments

Popular Posts